KENNY J2_2018 / Général VAE
Pl
NOM
PRENOM
TEAM
Cat
Tps
1
DOLA*
Francois
VAE
00:19:49
2
VERGNE*
Jp
VAE
00:25:37