KENNY_J3_2018 / Général VAE
Pl
NOM
PRENOM
TEAM
Cat
Tps
1
DOLA*
Francois
VAE
00:27:47
2
VERGNE*
Jp
VAE
00:35:09